Namibia-Botswana-Sambia
Diashow     Diashow     Diashow

Welwitschia-Blüte